Σημαντική Ανακοίνωση

ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ YouGreeks navigator

Η Ομάδα διαχείρισης του YouGreeks σας εύχεται ευτυχισμένο το 2019 !! Και σας ευχαριστεί για τις 51.190.967 Προβολές !


Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Ενημερωμένοι οι Χανιώτες για την ανακύκλωση


Ενημερωμένοι, για την ανακύκλωση δηλώνουν οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες σε έρευνα που πραγματοποίησε στα Χανιά η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας που δείχνει ότι το 69% των πολιτών συμμετέχει στις διαδικασίες ανακύκλωσης παρουσίασαν το μεσημέρι η πρόεδρος της επιχείρησης Χαρά Μυλωνάκη, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΙΣΑ Λευτέρης Κοπάσης και στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ.
Η περίοδος διενέργειας της έρευνας στην οποία συμμετείχαν 1000 πολίτες ήταν από 07/05/2010 - 03/06/2010, σε κατοίκους των Δήμων Χανίων, Ακρωτηρίου, Σούδας, Ελ. Βενιζέλου. Συμπληρώθηκαν 406 ερωτηματολόγια από το γενικό πληθυσμό των Δήμων αυτών, καθώς και 408 από μαθητές Β' Λυκείου των Δήμων Χανίων και Ελ. Βενιζέλου (αξιοποιήσιμα 401).
Η έρευνα υλοποιήθηκε με ιδίους πόρους και μέσα της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), υπό την επιστημονική επιμέλεια του επίκουρου καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Αμπελιώτη, από το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου.
Από τους τέσσερις υπό μελέτη Δήμους: Χανίων, Ελ. Βενιζέλου, Σούδας και Ακρωτηρίου η αναλογία συμμετεχόντων στην έρευνα για τον καθένα από αυτούς ήταν: Χανίων 263 άτομα (64.8%), Ελ Βενιζέλου 56 άτομα (13.8%), Σούδας 36 άτομα (8.9%) και Ακρωτηρίου 51 άτομα (12.6%).
Στην έρευνα συμμετείχαν άντρες σε ποσοστό 46.6% και γυναίκες σε ποσοστό 53.4%. Εξασφαλίστηκε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών, που ξεκινούσε από 14 ετών και άνω.
Στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν τι είναι η ανακύκλωση, η συντριπτική πλειοψηφία απάντησαν ότι γνωρίζουν.
Τα άτομα του δείγματος κλήθηκαν να απαντήσουν για το αν πιστεύουν ότι η ανακύκλωση είναι σημαντική, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό 86.9% (353 άτομα) υποστήριξαν ότι η ανακύκλωση είναι πολύ σημαντική, το 11.3% (46 άτομα) είπαν ότι είναι αρκετά σημαντική, ενώ τα αμέσως επόμενα ποσοστά 1% (4 άτομα) και 0.7% (3 άτομα) απάντησαν λίγο σημαντική και καθόλου, αντίστοιχα.
Στην ερώτηση αν γνωρίζουν ότι με την ανακύκλωση γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, με ποσοστό 92.6% (376 άτομα) δήλωσαν ότι το γνωρίζουν και μόνο το 7.4% (30 άτομα) δήλωσαν ότι δεν το ήξεραν.
Σύμφωνα με το πόσο συχνά ανακυκλώνουν οι πολίτες τα οικιακά απορρίμματα προκύπτουν :
Γυάλινες συσκευασίες: το 36.2% απάντησαν ότι ανακυκλώνουν γυαλί πάντα, το 26.8% δήλωσαν ότι δεν το ανακυκλώνουν ποτέ και το απέδωσαν στην έλλειψη κίτρινων κάδων ή στο ότι δεν γνώριζαν ότι το γυαλί ανακυκλώνεται, το 17.7% δήλωσε ότι το ανακυκλώνει σπάνια, το 10.1% περιστασιακά και τέλος το 9.1% συχνά.
Πλαστικό/πλαστικές συσκευασίες: το 56.4% δήλωσε ότι το ανακυκλώνει πάντα, το 18.2% απάντησαν ότι δεν ανακυκλώνουν ποτέ πλαστικό, το 11.6% δήλωσε ότι το ανακυκλώνει συχνά, το 7.1% σπάνια και το 6.7% περιστασιακά.
Χαρτί - χάρτινες συσκευασίες: το 74.6% δήλωσε ότι το ανακυκλώνει πάντα, το 12.8% ποτέ, το 6.9% συχνά, το 3% περιστασιακά και το 2.7% σπάνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία το χαρτί το ανακυκλώνουν περισσότερα άτομα ακόμα και αυτά που δεν ανακυκλώνουν τίποτε άλλο.
Αλουμίνιο/αλουμινένιες συσκευασίες: το 45.3% απάντησαν ότι τα ανακυκλώνουν πάντα, το 27.6% ποτέ, το 12.6% σπάνια, το 9.1% περιστασιακά και το 5.4% συχνά.
Τις σιδηρούχες συσκευασίες το 38.4% δήλωσε ότι δεν τις ανακυκλώνει ποτέ, το 35.2% δήλωσε ότι τις ανακυκλώνει πάντα, το 13.5% σπάνια, το 7.1% περιστασιακά και το 5.7% συχνά.
Μπαταρίες δήλωσε ότι ανακυκλώνει το 50.7% . Το 25.9% δήλωσε ότι δεν τις ανακυκλώνει ποτέ, το 11.3 σπάνια το 7.4 συχνά και το 4.7 περιστασιακά.
Για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές το 48% δήλωσε ότι δεν τις ανακυκλώνει ποτέ (σύμφωνα με τους ερευνητές αρκετοί από τους ερωτώμενους υποστήριξαν ότι αυτό οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση ως προς τη θέση που βρίσκονται οι κάδοι για τα συγκεκριμένα απορρίμματα, αλλά και στο ότι δεν γνώριζαν ότι υπεύθυνη για τη διαλογή αυτών των απορριμμάτων είναι η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., ούτε ήξεραν σε ποιο τηλέφωνο να απευθυνθούν). Το 30% απάντησε ότι τις ανακυκλώνει πάντα, το 10.3% σπάνια, το 7.9% περιστασιακά και το 3.7% συχνά.
Στην ερώτηση που τέθηκε και αφορά την απόσταση στην οποία θα επιθυμούσαν οι πολίτες να βρίσκεται ο κάδος ανακύκλωσης, έτσι ώστε να είναι ικανοποιημένοι και να τους εξυπηρετεί στη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών το 67.7% (275 άτομα) δήλωσαν ότι θα ήθελαν να βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 100 μέτρων, το 17.7% (72 άτομα) δήλωσαν ότι θα μετέφεραν ανακυκλώσιμα υλικά και στα 500 μέτρα και το 14.5% (59 άτομα) δήλωσαν ότι θα τα μετέφεραν μέχρι και 200 μέτρα.
Στην ερώτηση που αφορούσε στο αν ξαναχρησιμοποιούν συσκευασίες από προϊόντα, το 66.3% (269 άτομα) δήλωσαν ότι ξαναχρησιμοποιούν, το 20% (81 άτομα) δήλωσαν ότι ξαναχρησιμοποιούν μερικές φορές (υπήρξαν αναφορές κυρίως σε συσκευασίες από γυαλί τις οποίες ξαναχρησιμοποιούσαν και ότι απέφευγαν συσκευασίες από άλλα υλικά) και τέλος το 13.8% (56 άτομα) δήλωσαν ότι δεν ξαναχρησιμοποιούν.
Στην ερώτηση που αναφέρεται στις πλαστικές σακούλες και στο αν τις αποφεύγουν, για να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον, μεταφέροντας τα προϊόντα που αγοράζουν, π.χ. σε πάνινες, το 68.7% (279 άτομα) από τους ερωτώμενους απάντησε ότι δεν τις αποφεύγει, το 31.3% (127 άτομα) απάντησε ότι τις αποφεύγει, ενώ κανένας δεν δήλωσε αδιάφορος για το θέμα.
Στην ερώτηση που αφορούσε το αν οι πολίτες κοιτάνε αν φέρει το σήμα της ανακύκλωσης ένα προϊόν όταν το αγοράζουν το 62.1% (252 άτομα) απάντησαν ότι δεν το κοιτάνε, το 36.7% (149 άτομα) δήλωσαν ότι το κοιτάνε, ενώ το 1.2% (5 άτομα) δεν ήθελαν να απαντήσουν ή δεν ήξεραν.
Από την έρευνα προέκυψαν και αρνητικά στοιχεία, αφού από τους μαθητές των Λυκείων που ερωτήθηκαν το 9% απάντησε ότι δεν ενδιαφέρεται για την ανακύκλωση, ενώ το 18% δήλωσε πώς δεν γνωρίζει ότι στο νομό Χανίων λειτουργεί εργοστάσιο απορριμμάτων.

πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ προσπαθείτε να μην βρίζετε στα σχόλια και να μην θίγετε ονομαστικά πρόσωπα,κάνουμε πάντα έναν έλεγχο, ώστε να μην π.χ κατηγορούνται άδικα πρόσωπα.
Δεν θέλουμε να μπούμε σε διαδικασία να σβήνουμε σχόλια, ούτε φυσικά και να τα καταργήσουμε, γιατί δεν γουστάρουμε...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...