Σημαντική Ανακοίνωση

ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ YouGreeks navigator

Η Ομάδα διαχείρισης του YouGreeks σας εύχεται ευτυχισμένο το 2019 !! Και σας ευχαριστεί για τις 51.190.967 Προβολές !


Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Συστημικές τράπεζες μπροστά σε ράλι αξίας 20 δισ. ευρώ ή σε ανακεφαλαιοποίηση (υποχρεώσεις) 223,3 δισ

Εντούτοις υπάρχει απροσδιοριστία όσον αφορά το ενεργητικό τους, που βάσει τους εννεάμηνους ισολογισμούς του 2017 αποτυπώθηκε στα 256,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αναφερόμαστε ιδιαίτερα σε εκείνο το μέρος του ενεργητικού τους που έχει να κάνει με το ύψος των δανείων που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και την αξία που έχουν οι αντίστοιχες εξασφαλίσεις τους, όπου αυτές βέβαια υπάρχουν και μάλιστα σε μια οικονομία που έχει ήδη απωλέσει περίπου το 27% του Α.Ε.Π, ενώ η κρίση διαρκεί ήδη οκτώ χρόνια. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη τα στοιχεία του 


ΠΙΝΑΚΑ 1, προκύπτουν ενδιαφέρουσες και τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ της αγοράς και της αποτύπώσης στους ισολογισμούς των τραπεζών.Από τον ΠΙΝΑΚΑ 1 προκύπτει ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν tangible book value κεφάλαια, αξίας 28,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα tangible book value κεφάλαια (ρευστοποιήσιμο μετοχικό) δεν συμπεριλαμβάνουν τις προνομιούχες μετοχές και τα ομόλογα που είναι μετατρέψιμα σε μετοχές, και αποτελούν τα πιο "σκληρά" ιδία κεφάλαια. Ταυτόχρονα η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση των τραπεζών πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης της 27/12/2017 ήταν 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει λοιπόν μια αρνητική απόκλιση της τάξης του 69% ή αλλιώς αρνητική απόκλιση της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι: Α) το ρευστοποιήσιμο μετοχικό (tangible book value) αποτυπώνει ακόμα καλύτερα τη λογιστική αξία που θα απομείνει στους μετόχους αν ρευστοποιηθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και αποπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις και Β) την αρνητική απόκλιση του ρευστοποιήσιμου μετοχικού από την χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι με βάση τα σημερινά στοιχεία η αξία των μετοχών των τεσσάρων τραπεζών είναι υποτιμημένη κατά σχεδόν 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την αγορά σε σχέση με την συντηρητική λογιστική αξία. Η χρηματιστηριακή αγορά αποτιμά τις τέσσερις τράπεζες από 57% έως 81% χαμηλότερα από την αξία που έχει το ρευστοποιήσιμο μετοχικό τους κεφάλαιο (tangible book value). Η αγορά έχει πάρει επιπλέον "προβλέψεις" της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες, το οποίο αποτελεί κι ένα από τα μεγάλα προβλήματα για την οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, είναι ο τεράστιος όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, γνωστά και ως κόκκινα δάνεια της Ελληνικής αγοράς, που κατά εκτίμηση, σήμερα φθάνουν τα 95 δισεκατομμύρια ευρώ για τις 4 συστημικές τράπεζες. Γενικότερα οι τέσσερις αυτές τράπεζες αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ποιότητα αλλά και στον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας του ενεργητικού τους με ανεκτό ποσοστό απόκλισης. Αυτό εξηγεί και γιατί η αγορά έχει προτρέξει και έχει υποτιμήσει εμφανώς τις τέσσερις τράπεζες κατά τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τη συντηρητική λογιστική τους αξία. 
Το σίγουρο είναι ότι όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη διαφωνία τότε κάποιος έχει κάνει το μεγάλο λάθος. Είναι οι τράπεζες που το έχουν κάνει ή οι συμμετέχοντες στις αγορές; Αν το έχουν κάνει οι πρώτες, τότε οι τιμές των μετοχών τους δύσκολα θα περάσουν πολύ πάνω από τα υψηλά που κατέγραψαν το 2017 ενώ θα συνεχίσουν να φλερτάρουν με το σενάριο της εκ νέου ανακεφαλαιοποίησης. Αν όμως το λάθος το κάνουν οι αγορές, τότε οι θετικές αποδόσεις που κατέγραψαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών λίγο πριν τη λήξη του 2017 και συγκεκριμένα στο διάστημα από 15 Νοεμβρίου έως λίγο πριν το άνοιγμα της 27ης Δεκεμβρίου με την ΕΤΕ να γράφει + 31%, την ΑΛΦΑ +20% , την ΕΥΡΩΒ +39% και την ΠΕΙΡ +30% σε βάθος διετίας θα φαίνονται πάρα πολύ μικρές σε σχέση με αυτές που θα γράψουν για να καλύψουν την υποτίμηση που φαίνεται ότι υφίστανται σήμερα. 


Το στοίχημα που έχει στηθεί θα λυθεί μέσα στην επόμενη διετία και ο λόγος είναι ότι οι Ελληνικές τράπεζες δεσμεύθηκαν από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων τους κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2019. Η μείωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων και οριστικών διευθετήσεων, είτε μέσω στοχευμένων διαγραφών δανείων, είτε μέσω ρευστοποίησης εξασφαλίσεων (πλειστηριασμοί), είτε μέσω πώλησης δανείων σε επενδυτικά σχήματα. Να σημειωθεί ότι οι τέσσερις τράπεζες έχουν εγγράψει ήδη με στοιχεία εννεάμηνου 2017 κοντά στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέψεις από τα 95 δισεκατομμύρια που είναι το σύνολο των κόκκινων δανείων τους, δηλαδή έχουν καλύψει άνω του 50% του δυνητικού κινδύνου εξαιρουμένων των εμπράγματων εξασφαλίσεων και εγγυήσεων. 
Οι τράπεζες με καθυστέρηση οκτώ χρόνων θα αναγκαστούν να κάνουν κάτι που αναβάλουν συνεχώς, να απευθυνθούν στην αγορά και να ζητήσουν να τους τιμολογήσει (mark – to – market) την αξία των εξασφαλίσεων των κόκκινων δανείων τους, όπου αυτές υπάρχουν. Έτσι, ναι μεν η αγορά θα αποφανθεί για το συγκεκριμένο κομμάτι των εξασφαλίσεων, αλλά σίγουρα θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά μια βάση δεδομένων για να αξιολογηθεί η ποιότητα και η αποδοτικότητα των εμπράγματων εξασφαλίσεων που συνοδεύουν τα δάνεια των τραπεζών στο ενεργητικό τους. Επιπλέον μετά από οκτώ χρόνια κρίσης φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά στην ανακοίνωση των νέων τιμών που θα εφαρμοστούν, αντικαθιστώντας τις αντικειμενικές, και οι οποίες θα πιέσουν προς τα κάτω τις τιμές των ακινήτων και πιθανώς θα αναγκάσουν τις τράπεζες να αυξήσουν τις προβλέψεις στους ισολογισμούς τους. 

Παίρνοντας ένα ακραία καταστροφικό σενάριο για τις συστημικές τράπεζες και για την οικονομία την επόμενη διετία, θα θεωρήσουμε ότι θα αναγκαστούν να διαγράψουν το υπολειπόμενο ποσό των 40 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ, που δεν έχουν στις προβλέψεις τους. Το ίδιο χρονικό διάστημα προβλέπεται ότι οι τράπεζες θα έχουν περίπου 8 δισεκατομμύρια έσοδα προ προβλέψεων, τα οποία μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για διαγραφές. Ακόμα και με την ακραία θεώρηση ότι το Ελληνικό κράτος και η Ε.Κ.Τ δεν θα δώσει εργαλεία για να διαχειριστούν το σοκ ενός τέτοιου σεναρίου, η καθαρή τους θέση (equity) από 32,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα μηδενιστεί και θα απαιτηθούν μέσω ανακεφαλαιοποίησης μερικά δισεκατομμύρια ευρώ ώστε να επιτευχθεί ο minimum CET1 δείκτης.

Οι Ελληνικές τράπεζες ευτυχώς για όλους μας μπαίνουν πλέον σε τροχιά σύγκλισης με την πραγματικότητα. Όσο πλησιάζουμε προς το 2020 η αγορά θα αποκτά καλύτερα στοιχεία για την ποιότητα των εξασφαλίσεων του ενεργητικού των τραπεζών και για την καθαρή θέση τους. Σε αυτή τη σύγκλιση μπαίνουν με ένα μαξιλάρι ασφαλείας τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω αναβαλλόμενου φόρου (D.T.A) που μπορούν ακόμα να σηκώσουν σε μεγάλο βαθμό για επιπρόσθετες προβλέψεις, με περίπου 8 δισεκατομμύρια καθαρά έσοδα προ προβλέψεων και 32,8 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρή θέση (equity). Απέναντί τους έχουν 40 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον προβλέψεων για τα κόκκινα δάνεια. 
Συνοψίζοντας, με βάση τα στοιχεία εννεαμήνου του 2017 αλλά και τις τιμές που είχαν οι μετοχικοί τίτλοι των  Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece και Piraeus Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν την έναρξη της συνεδρίασης της 27/12/2017 οι τραπεζικές μετοχές εμφανίζονται να είναι υποτιμημένες κατά σχεδόν 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την αξία του ρευστοποιήσιμου μετοχικού τους κεφαλαίου. Το πόση θα είναι η αξία αυτών των κεφαλαίων (tangible book value) μετά από δύο χρόνια θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της σύγκλισης των τραπεζών με την πραγματικότητα. Σε αυτή τη μάχη η National Bank of Greece εμφανίζεται να έχει την καλύτερη ρευστότητα, η Alpha Bank η οποία έχει καλύτερης ποιότητας ιδία κεφάλαια, η Eurobank η οποία εμφανίζεται να έχει καλύτερο κόστος λειτουργίας που θα πρέπει να το βελτιώσουν οι άλλες τρεις τράπεζες και τελευταία είναι η Piraeus Bank η οποία είναι η τράπεζα με τη μεγαλύτερη δυνητική βελτίωση συνεπικουρούμενη από τη βελτίωση του Ελληνικού Α.Ε.Π. και αυτό διότι έχει τη μεγαλύτερη έκθεση στο Ελληνικό επιχειρείν το οποίο είναι και το πρώτο που θα ανακάμψει με την βελτίωση της Ελληνικής οικονομίας. Αυτές είναι ταχύτητες που έχουν αναπτυχθεί στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αλλά και τα συστήματα ασφαλείας που έχουν στο δρόμο προς τη σύγκλιση τους με την πραγματικότητα.


http://www.capital.gr/arthra/3263714/sustimikes-trapezes-mprosta-se-rali-axias-20-dis-euro-i-se-anakefalaiopoiisi-merikon-dis-euro

Άδωνις Γεωργιάδης: "Η Κυβέρνηση της Αριστεράς και των Δικαιωμάτων ζητά ακύρωση χορήγησης ασύλου για να μη νευριάσει ο Ερντογάν"


Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την απόφασή της να υποβάλει αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης με την οποία χορηγήθηκε άσυλο σε έναν από τους οκτώ Τούρκους στρατιωτικούς εξαπέλυσε και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης."Η Κυβέρνηση της Αριστεράς, των Δικαιωμάτων μπλα μπλα τρέχει να κάνει αίτηση ακύρωσης σε χορήγηση πολιτικού ασύλου, για να μήν νευριάσει ο Ερντογάν....

και η λέξη ντροπή έχασε το νόημά της", έγραψε στο Twitter ο κ. Γεωργιάδης.


http://www.enikos.gr/politics/553183/adonis-georgiadis-i-kyvernisi-tis-aristeras-kai-ton-dikaiomaton-zΑβάσταχτος ο θρήνος για την 17χρονη που αυτοκτόνησε στα Καλάβρυτα - Στα μαύρα ολόκληρο το χωριό

Αβάσταχτος είναι ο θρήνος για την 17χρονη Μ.Ζ στην Γλάστρα Καλαβρύτων. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως η όμορφη 17χρονη, έκοψε μόνη της το νήμα της ζωής της το απόγευμα της Πέμπτης.
Ολόκληρο το χωριό ντύθηκε στα μαύρα μετά την είδηση της αυτοκτονίας. Τραγικές φιγούρες τα αδέλφια και η οικογένειά της που δεν μπορούν να πιστέψουν πως έδωσε τέλος στη ζωή της.
Η 17χρονη, έντονα συναισθηματική και ευαίσθητη, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ζούσε στο χωριό μαζί με τα τρία της αδέρφια, τον πατέρα της, τον παππού και την γιαγιά της. Οι γονείς της είναι διαζευγμένοι και η μητέρα της ζει στο Αίγιο, όπως γράφει το "Καλάβρυτα Νews".


Πως έγινε το κακό
Η 17χρονη ενώ βρισκόταν στο δωμάτιό της, πήρε την κυνηγετική καραμπίνα και αυτοπυροβολήθηκε στο στήθος, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν συγγενικά της πρόσωπα.
Αμέσως έσπευσε ασθενοφόρο του Κ.Υ. Κλειτορίας, με γιατρό, που την διακόμισε άμεσα στο Νοσοκομείο της Τρίπολης. Η σοβαρά τραυματισμένη μέχρι εκείνη την στιγμή Μ.Ζ. είχε τις αισθήσεις της και ζητούσε καθ όλη την διάρκεια της διαδρομής συγνώμη από τους δικούς της για την πράξη της. Δεν κατάφερε όμως να επιζήσει, αφού τα τραύματα ήταν πολύ σοβαρά και εξέπνευσε πριν την είσοδο της στο Νοσοκομείο.


http://www.enikos.gr/society/553142/avastaxtos-o-thrinos-gia-tin-17xroni-pou-aftoktonise-sta-kalavryt

PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 360

+ Παλάμη

PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 359


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 358


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 357


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 356


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 355


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 354


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 353


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 352


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 351


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 350


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 349


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 348


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 347

+   Μεσαίωνας

PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 346


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 345


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 344


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 343


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 342


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 341


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 340


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 339

  + Γλυκισμα, σελήνη, σκουπόξυλο , Πολυθρόνα

PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 338


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 337


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 336

+  Παντζουρια

PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 335


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 334


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 333


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 332


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 331

 + Σανίδα σερφ , Γκαζόν , Μοτοσικλέτα

PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 330


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 329


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 328


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 327


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 326


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 325


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 324


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 323


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 322


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 321


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 320


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 319


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 318


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 317


PixWords® Scenes ΕΠΙΠΕΔΟ 316


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...