Σημαντική Ανακοίνωση

ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ YouGreeks navigator

Η Ομάδα διαχείρισης του YouGreeks σας εύχεται ευτυχισμένο το 2019 !! Και σας ευχαριστεί για τις 51.190.967 Προβολές !


Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Σε 146 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας


Απ. Ταμβακάκης: Προτεραιότητα η διατήρηση υψηλών αποθεμάτων ρευστότητας και η διαρκής ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας.
Σε 146 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας το πρώτο εξάμηνο του 2010, επιβαρυμένα από έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις, ζημίες από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και συνεχιζόμενες υψηλές προβλέψεις έναντι επισφαλειών. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου στο δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 125 εκατ.ευρώ έναντι 21 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο ως αποτέλεσμα της υποχώρησης των ζημιών από διαπραγματευτικές πράξεις και της μη επανάληψης έκτακτων φόρων που επιβάρυναν το πρώτο τρίμηνο.
Οι ζημίες από δραστηριότητες στην Ελλάδα ανήλθαν σε 159 εκατ. ευρώ και οφείλονται, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας, σε εφάπαξ φορολογικές επιβαρύνσεις ύψους 93 εκατ. ευρώ και στις ζημίες από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων ύψους 249 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 272 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2009). Επίσης, τα αποτελέσματα του εξαμήνου στην Ελλάδα επηρεάστηκαν και από την κατά +55% αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που ανήλθαν σε 467 εκατ. ευρώ (έναντι 301 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009). Εντούτοις, τα οργανικά αποτελέσματα στην Ελλάδα (προ φόρων, προβλέψεων και διαπραγματευτικών αποτελεσμάτων) αυξήθηκαν κατά 4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα των οργανικών πηγών κερδοφορίας της Τράπεζας παρά την εντεινόμενη ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας.
Στην Τουρκία τα καθαρά κέρδη της Finansbank στο πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθαν σε 251 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009. Σε τριμηνιαία βάση η κερδοφορία της Finansbank διατηρήθηκε στο ιστορικό υψηλό επίπεδο του πρώτο τριμήνου 2010.
Τα καθαρά κέρδη των μονάδων της Εθνικής Τράπεζας που δραστηριοποιούνται στη ΝΑ Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε 50 εκατ.ευρώ, μειωμένα κατά 11% έναντι του πρώτο εξαμήνου 2009 λόγω των αυξημένων προβλέψεων που ανήλθαν σε 96 εκατ. ευρώ (+31% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2009). Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη διαμορφώνονται σε 150 εκατ.ευρώ, αυξημένα κατά 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.
Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου ως προς το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 6.4% ενώ οι καθυστερήσεις ανέρχονται στο 7.4% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Στην Τουρκία παρατηρείται κατά τα τελευταία 3μηνα κάμψη του ρυθμού δημιουργίας νέων καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση του ύψους των καθυστερήσεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου σε 5.6% έναντι 5.7% το προηγούμενο τρίμηνο.
Στην Ελλάδα σημειώθηκε αύξηση των χορηγήσεων παρά την ύφεση. Ειδικότερα, σε 2.7 δισ.ευρώ ή +6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2009 διαμορφώθηκε η καθαρή αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα, το οποίο ανέρχεται στα 51.3 δισ.ευρώ, εξέλιξη που αποδεικνύει την ενεργή στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών από την Τράπεζα στην εξαιρετικά δυσμενή αυτή συγκυρία για την ελληνική οικονομία.
Συγκεκριμένα αύξηση κατά +6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2009 καταγράφουν τα στεγαστικά δάνεια τα οποία ανέρχονται σε 20.9 δισ.ευρώ. Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων στους πρώτους 6 μήνες του 2010 ανήλθαν σε 971 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 28% των συνολικών εκταμιεύσεων της αγοράς γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση του μεριδίου της Τράπεζας σε 25.3%. Τα καταναλωτικά δάνεια και τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν με ρυθμό+4% σε σχέση με τον Ιούνιο 2009 παρά τη γενικότερη συρρίκνωση της αγοράς καταναλωτικής πίστης. Οι χορηγήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήλθαν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2010 σε 4.4 δισ. ευρώ παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.
Η συνεχιζόμενη αρνητική μακροοικονομική συγκυρία στη χώρα και η διαρκώς μειούμενη ρευστότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων συνετέλεσαν στη μείωση των καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα κατά 6% από την αρχή του έτους. Οι επιπτώσεις της γενικότερης τάσης μείωσης των καταθέσεων στην Ελλάδα ήταν σαφώς πιο ήπιες για την Εθνική έναντι της υπόλοιπης αγοράς, επιτρέποντάς της να ενισχύσει περαιτέρω το μερίδιό της έναντι του Δεκεμβρίου 2009, που στις καταθέσεις ταμιευτηρίου ανήλθε στο 33.4% έναντι 31.9%.
Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Απόστολος Ταμβακάκης αναφέρει ότι παρά την εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία, τις έκτακτες επιβαρύνσεις από φόρους και τις σημαντικές απώλειες από την πτώση των τιμών των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας κατόρθωσε να παραμείνει κερδοφόρος στο πρώτο εξάμηνο ενός πολύ δύσκολου έτους, διατηρώντας υψηλή ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, θωρακίζοντας, παράλληλα, τον ισολογισμό του με αυξημένες προβλέψεις ενόψει τηςεπιδείνωσης των επισφαλειών στην Ελλάδα. Προτεραιότητα του Ομίλου παραμένει η διατήρηση υψηλών αποθεμάτων ρευστότητας και η διαρκής ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας.
Τα πρώτα θετικά δείγματα της εφαρμογής των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών αλλαγών και η θετική ανταπόκριση που βρίσκουν στην διεθνή κοινότητα, επιτρέπουν την προσδοκία ότι στο υπόλοιπο του έτους δεν θα επαναληφθούν τα ακραία φαινόμενα που σημάδεψαν το πρώτο εξάμηνο, με ανάλογες συνέπειες στην κερδοφορία των Τραπεζών, αναφέρει ο κ.Ταμβακάκης.

πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ προσπαθείτε να μην βρίζετε στα σχόλια και να μην θίγετε ονομαστικά πρόσωπα,κάνουμε πάντα έναν έλεγχο, ώστε να μην π.χ κατηγορούνται άδικα πρόσωπα.
Δεν θέλουμε να μπούμε σε διαδικασία να σβήνουμε σχόλια, ούτε φυσικά και να τα καταργήσουμε, γιατί δεν γουστάρουμε...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...