Σημαντική Ανακοίνωση

ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ YouGreeks navigator

Η Ομάδα διαχείρισης του YouGreeks σας εύχεται ευτυχισμένο το 2019 !! Και σας ευχαριστεί για τις 51.190.967 Προβολές !


Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Peazip 4.4 Portable by Evan


PeaZip is an open source file and archive manager. It's freeware and free of charge for any use.

PeaZip can extract most of archive formats both from Windows and Unix worlds, ranging from mainstream 7Z, RAR, TAR and ZIP to experimental ones like PAQ/LPAQ family, currently the most powerful compressor available.

For archive creation, PeaZip suppors a wide range of compression and encryption standard, from fastes to most powerful ones, and allows to export job definition as scripts to bridge the gap between GUI and console applications, and let the user pick the best of the two worlds.

PeaZip has secure deletion feature, can verify file checksum and hash, and supports multiple strong encryption standards, optionally using two factor authentication (password and keyfile) for increased security:
7Z's AES256 encryption
ZIP WinZip's AE encryption based on AES256 (and ZipCrypto for legacy compatibility); can decrypt PKZip's AES encryption
FreeARC's ARC: AES256, Blowfish, Twofish256 and Serpent256 - this format is also capable to generate recovery records to protect data against corruption
PEA: AES256 EAX authenticated encryption

What's new:
# FILE MANAGER
* 136 file extensions supported (added .oxt file format)
* Fixed integration of PEA format with context menu
* Fixed untranslated text in Password form
* Improved extraction against unintended automatic extraction without paths: when extracting while browsing in flat mode the ignore paths directive is overridden
* Improved deleting directories, first retry automatically (in case files temporarily locked by the system or resident software during the first attempt), then ask user about possible locked files
* Improved -peazipreset switch for selective removal of configuration and of customizations (Applications, Bookmarks, and Password manager)
* It is now possible to use only keyfiles for encryption (alongside only password, or both), consistently with Password manager encryption
* Password manager shows up to date dropdown menu in Password form each time it is updated

# EXTRACTION and ARCHIVING
* Archiving and extraction interfaces were made simpler to read and use
- Input area is now in the top side of the form in the first tab, output area (with output name and most important options) is in the bottom area
- Removed redundant information and graphic
- Improved aspect with larger fonts, and on Linux
- In archiving interface compression level option was added in the first tab, and output name fild can be directly edited (changing archive type and using dialog displays standard name suggestion, as in previous versions)

# WINDOWS INSTALLER
* By default now only "Add to archive" and "Browse path with PeaZip" are created in SendTo menu

http://evan0.blogspot.com/2012/01/peazip-44-portable-by-evan.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ προσπαθείτε να μην βρίζετε στα σχόλια και να μην θίγετε ονομαστικά πρόσωπα,κάνουμε πάντα έναν έλεγχο, ώστε να μην π.χ κατηγορούνται άδικα πρόσωπα.
Δεν θέλουμε να μπούμε σε διαδικασία να σβήνουμε σχόλια, ούτε φυσικά και να τα καταργήσουμε, γιατί δεν γουστάρουμε...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...