Σημαντική Ανακοίνωση

ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ YouGreeks navigator

Η Ομάδα διαχείρισης του YouGreeks σας εύχεται ευτυχισμένο το 2019 !! Και σας ευχαριστεί για τις 51.190.967 Προβολές !


Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Eurobank: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για ΤΤ και Proton


Tη σύναψη των συμβάσεων για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του... Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton Bank και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank Ergasias που συνεδρίασε σήμερα.

Συγκεκριμένα, επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τη σύναψη µεταξύ της Τράπεζας και του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) των εξής συµβάσεων:

α) της Σύµβασης (Subscription Agreement) για την απόκτηση από την Τράπεζα του συνόλου των µετοχών του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. κυριότητας του ΤΧΣ, µε εισφορά τους από το Ταµείο, στο πλαίσιο αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, µε έκδοση νέων κοινών µετοχών, µε τους όρους που προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή, η οποία υπογράφηκε στις 15 Ιουλίου 2013, περιλαµβανοµένης (ως Παράρτηµα ΙΙ) και της σχετικής σύµβασης µεταβίβασης (Share Transfer Agreement), µε την οποία ολοκληρώνεται η απόκτηση των εν λόγω µετοχών.

β) της Σύµβασης (Sale and Purchase Agreement) για την απόκτηση από την Τράπεζα του συνόλου των µετοχών της Νέας Proton Τράπεζας Α.Ε., κυριότητας του ΤΧΣ, µε τους όρους που προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή, η οποία υπογράφηκε στις 15 Ιουλίου 2013 περιλαµβανοµένης (ως Παράρτηµα ΙΙ) και της σχετικής σύµβασης µεταβίβασης (Share Transfer Agreement), µε την οποία ολοκληρώνεται η απόκτηση των εν λόγω µετοχών.

γ) της Σύµβασης Πλαισίου Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement), η οποία υπογράφηκε στις 12 Ιουλίου 2013.

Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 1ο θέµα είχαν ως εξής:
• Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.803.739.371 (93,91% επί του
µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων:


2. Ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 425.625.000 ευρώ, µε έκδοση 1.418.750.000 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιµής διάθεσης 0,48 ευρώ η κάθε µία, καλυπτόµενη µε εισφορά σε είδος από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, και συγκεκριµένα µε εισφορά του συνόλου των µετοχών του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. που έχει στην κυριότητά του το ΤΧΣ, συνολικής αξίας 681 εκατ. ευρώ όπως προέκυψε από την αποτίµησή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, µε αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας.

Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία, ποσού 255.375.000 ευρώ, άγεται σε πίστωση του λογαριασµού «∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2013/08/eurobank-proton.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ προσπαθείτε να μην βρίζετε στα σχόλια και να μην θίγετε ονομαστικά πρόσωπα,κάνουμε πάντα έναν έλεγχο, ώστε να μην π.χ κατηγορούνται άδικα πρόσωπα.
Δεν θέλουμε να μπούμε σε διαδικασία να σβήνουμε σχόλια, ούτε φυσικά και να τα καταργήσουμε, γιατί δεν γουστάρουμε...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...